RFE.HU

A tudás kertje

 

 

 

 

A Régiók Fejlesztéséért Egyesület és konzorciumi partnere, a Mádi Gyermekekért Alapítvány TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0008 azonosító számú pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte a Kezelő Szervezet, így az előzetesen megkeresett iskolákkal hozzáfoghattunk a közös tervek megvalósításához, amit nem kevés előkészítés előzött meg.

 

Számos iskola megkeresésével párhuzamosan zajlott az előzetes igényfelmérés, a nemzetközi referenciával rendelkező „school garden” program fordítása és a szolgáltatók kiválasztása egyaránt. Ezek eredményeképp végül egy olyan együttműködő kört sikerült kiépítenünk, aminek minden tagja nagy lelkesedéssel vágott bele a program megvalósításába. Közös munkánk eredményeként bízunk benne, hogy mindenkinek a hétköznapokat megszínesítő, hasznos tudást adhatunk át a kert szimbólumán keresztül.

Projekt összefoglalók:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanoda:

 

2016. december 1-én megkezdjük Tanoda Projektünk megvalósítását.

 

A program előzményeként a Régiók Fejlesztéséért Egyesület által megvalósított TÁMOP-3.3.17-15/1 számú pályázati konstrukció szolgált. Az „Iskola a természetben – a Tudás kertje” című projekt keretében 15 hátrányos helyzetű kistérségekben található iskola tanulói számára valósítottunk meg a mezőgazdasághoz kötődő gyakorlati jellegű tevékenységekre épülő pályázati programot.

 

A tanórán kívüli foglalkozásokon a gyermekek társas és szociális kompetenciáinak, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése mellett célként fogalmaztuk meg a tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciák erősítését is A programban összesen 150 diák és a 30 pedagógus vett részt. A bevont diákok több mint 40%-a hátrányos helyzetű.

 

A jelenleg fenntartási szakaszban lévő TAMOP projekt keretében megkezdett tevékenységünket szeretnénk folytatni most induló Tanoda programunk keretében:

A 24 hónapos, azaz négy féléves munkánk célja a programban résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók személyiségfejlesztése, életpálya-építése, valamint továbbtanulási, munkaerő piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása, a szociális hátrányok csökkentése, képesség szerinti megsegítése, a kreativitásuk, hatékonyságuk erősítése.

 

Terveink szerint 30 hátrányos helyzetű diák – egyénre szabott mentorált fejlesztési program keretében – vesz részt iskolán kívüli foglalkozásokon, (nyelvi képzés, IKT képzés, matematikai és szövegértési kompetencia fejlesztés) pályaorientációs találkozókon, valamint olyan, a szociális hátrányokat kompenzáló szabadidős, kulturális és sport rendezvényeken, mely szándékunk szerint hozzásegítik hallgatóinkat a sikeres életkezdéshez, munkaerőpiaci elhelyezkedésükhöz.

 

Sajtóközlemény megnyitása: