RFE.HU

Régiók Fejlesztéséért Egyesület

EFOP-3.3.1-15-2015-00192 - Tanoda program a Régiók Fejlesztéséért Egyesületnél

A szerződött támogatás összege: 24.600.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

2017. február 1-én kezdtük meg a Tanoda Projektünk megvalósítását. A program előzményeként a Régiók Fejlesztéséért Egyesület által megvalósított TÁMOP-3.3.17-15/1 számú pályázati konstrukció szolgált. „A Tudás kertje” című projekt keretében 15 hátrányos helyzetű kistérségekben található iskola tanulói számára valósítottunk meg a mezőgazdasághoz kötődő gyakorlati jellegű tevékenységekre épülő pályázati programot. A tanórán kívüli foglalkozásokon a gyermekek társas és szociális kompetenciáinak, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése mellett célként fogalmaztuk meg a tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciák erősítését is A programban összesen 150 diák és a 30 pedagógus vett részt. A bevont diákok több mint 40%-a hátrányos helyzetű. A jelenleg fenntartási szakaszban lévő TAMOP projekt keretében megkezdett tevékenységünket terveztük folytatni a Tanoda programunk keretében.

A 2017. február 1-től 2019. május 31-ig tartó 28 hónapos, azaz több mint négy féléves munkánk célja a programban résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók személyiségfejlesztése, életpálya-építése, valamint továbbtanulási, munkaerő piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása, a szociális hátrányok csökkentése, képesség szerinti megsegítése, a kreativitásuk, hatékonyságuk erősítése volt. A programban 30 fő hátrányos helyzetű diák – egyénre szabott mentorált fejlesztési program keretében – vett részt iskolán kívüli foglalkozásokon, (nyelvi képzés, IKT képzés, matematikai és szövegértési kompetencia fejlesztés) pályaorientációs találkozókon, valamint olyan szociális hátrányokat kompenzáló szabadidős, kulturális és sport rendezvényeken, mely szándékunk szerint komplex támogatást nyújtott a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulóinknak és hosszú távon hozzásegítette Őket a munkaerőpiaci elhelyezkedésükhöz és a sikeres életkezdéshez.

 

 

A program az alábbi fejlesztő tevékenységekben való részvételre nyújtott lehetőséget heti rendszerességgel:

Szövegértési képesség fejlesztése

• Matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése

• Idegen nyelvi képességek fejlesztése (német és angol nyelvi fejlesztés)

• Informatikai kompetenciák fejlesztése

• Sportolási lehetőségek

• Önálló tanulás képesség fejlesztése

• Szociális kompetenciák fejlesztése

• Önismeret és pozitív jövőkép fejlesztése (drámapedagógia)

• Továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése

• Szabadidős foglalkozások, kirándulások és kulturális programokon való részvétel.

A projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.

Sajtóközlemény