RFE.HU

BEMUTATKOZÁS

Az Egyesület alapítói magánszemélyek. Az Egyesület 2004-ben alapvetően térségfejlesztésre, regionális különbségek – célzott programok megvalósításával történő – mérséklésére jött létre, ennek érdekében valósította meg ezidáig főbb programjait.

 

A programok fókuszában akkor nem a környezetvédelem állt, de kiemelt helyen szerepeltek a környezeti információszolgáltatáshoz, a környezettudatossághoz kapcsolódós tevékenységek.

 

2008.10.25-én az egyesület tulajdonosi (tagi) köre megváltozott. Az új tagok különböző területeken szereztek szakmai tapasztalatokat, akik, korábbi tevékenységeik alapján, a szervezet fő irányvonalaként a környezetvédelmi tevékenységeket határozták meg lehető legtágabb spektrumokat definiálva fenntartható fejlődés témakörében. Kiemelve pár jelentős területet. Háztartások és gyermekek, mint konkrét célcsoport körében a környezettudatos és fenntartható fejlődés ismereteit és gyakorlati lehetőségeit megismertetni és bemutatni, illetve turisztika területén megtehető környezetvédelmi törekvések és fejlesztések végrehajtása.

 

E két területen az egyesület számos elismert referenciával rendelkezik.   Az Egyesület tagjai jelentős menedzsment tapasztalattal rendelkező, terület- és vidékfejlesztési, Európai Uniós és képző szakemberekből állnak. Az egyesületi tagok általános és mindennapi szemléletében kiemelt jelentőségű a fenntartható életmód biztosítása, mely globális eléréséhez regionális szinten is hozzá kívánnak járulni 

Az Egyesület székhelyét 2011-ben Pusztavámra helyezte át.

Az Egyesület átfogó célja a területi különbségek mérséklése környezetvédelmi, települési, kistérségi és regionális szinteken, melyet a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel kíván elérni.

 

A célok elérése érdekében az Egyesület elsõdlegesen az alábbi tevékenységeket végzi:

 

1.     Környezettudatos szemléletmód terjesztése érdekében:

·         Ismeretterjesztést végez: Lakosság igényeit felméri, kérdõíves vizsgálatokat végez, tanulmányokat készít, kutatást végez, tájékoztató kiadványokat készít, szóróanyagokat terjeszt, figyelemfelhívó plakátokat készít, prezentációval egybekötött elõadásokat tart, ismeretterjesztõ könyveket, füzeteket oszt, szemléltetõeszközöket díjmenetesen biztosít, kisebb értékû eszközökkel és ajándéktárgyakkal motiválja az érintetteket.

 

·         Biztosítja a humán erõforrás (elõadó, gyermekfelügyelõ, projektmenedzser, szervezõ, stb.) szükséges költségeit, járulékait.

·         Az elõadások, képzések, oktatások, tréningek alakalmával az Egyesület tagjai által kidolgozott és elkészített tudásanyagot kívánja átadni a résztvevõ felek számára, a gyermek és felnõtt lakosság igényeihez alkalmazkodva. A szellemi tõke mellett biztosítja az oktatás sikerességéhez szükséges kisebb értékû tárgyi eszközök beszerzését, átadását (könyv, jegyzettömb, íróeszközök, CD, DVD, szemléltetõ anyagok, szemléltetõ eszközök, jutalmak, kisseb értékû tárgyi eszközök), a részvevõk étkeztetését, esetenként a helyszínre juttatásukat, szállításukat.

 

·         Vitafórum keretében szemléletformáláson keresztül elõsegíti a környezettudatos társadalom kialakulását.

 

·         Nagy hangsúlyt fektet az ifjúság, azaz a jövõ generációinak nevelésére, interaktív tanulási helyzetek és játékos vetélkedõk segítségével.

A játékos tanulási helyzetek (feladatlapok, kérdõívek, TOTO-k, szövegelemzések, értelmezések, manuális- rajzfoglalkozás, activity, szellemi vetélkedõ, film feldolgozások, viták, eszmecserék) során a gyermekek szellemi képessége fejlõdik, tudásuk bõvül.

 

Szellemi tevékenységen kívül kínál számukra:

 

·         tájbejárást, túrát növény-és állatvilág megismertetésével;

 

·         szelektív hulladékgyûjtést;

·         PET palack zsugorítást;

·         házi komposztálás lehetõségét;

·         hulladékgyûjtést, erdõtakarítást, növényültetést;

·         ügyességi –sor és váltóversenyeket.

Feladata a tudásanyag átadásán túl a résztvevõk motiválása, díjazása (érmek, oklevelek, kisebb tárgyi eszköznek minõsülõ ajándékok, jutalmak, papír- írószer, könyvek, tárgyak, eszközök beszerzése, átadása), étkeztetése, a rendezvény helyszínére szállítása.

 

1.     A humán erõforrás fejlesztése képzések, továbbképzések, tréningek által, különös tekintettel a hátrányos helyzetû csoportokra, beleértve az etnikai és más, Magyarország határain túl élõ magyarság csoportjait is;

2.    Fejlesztési tervek generálása, megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok készítése, pályázatírás, vállalkozásfejlesztés, tanácsadói tevékenység;

3.    Hálózatépítés, tudás-transzfer;

4.    Konferenciák, elõadások, mûhelymunkák lebonyolítása, kiadványok készítése;

5.    Saját programok kidolgozása, megvalósítása;

6.    Egészséges életmódra ösztönzés érdekében:

 

·         Ismeretterjesztést végez: Lakosság igényeit felméri, kérdõíves vizsgálatokat végez, tanulmányokat készít, kutatást végez, tájékoztató kiadványokat készít, szóróanyagokat terjeszt, figyelemfelhívó plakátokat készít, prezentációval egybekötött elõadásokat tart, vetélkedõket szervez, egészség megõrzése céljából alapvetõ szûréseket végez (súly, magasság vérnyomás, vércukor, testzsír mérés), ismeretterjesztõ könyveket, füzeteket oszt,

·         Szemléltetõ eszközöket, tárgyi eszközöket díjmenetesen biztosít, kisebb értékû eszközökkel és ajándéktárgyakkal motiválja, díjazza az érintetteket.

·         Biztosítja a humán erõforrás (elõadó, gyermekfelügyelõ, projektmenedzser, szervezõ, stb.) szükséges költségeit, járulékait.

·         Sport rendezvényeket szervez, rendez;

o    Sor és váltóverseny

o    Kosárlabda

o    Futball

o    Kézilabda

o    Asztalitenisz

o    Röplabda

o    Futóverseny

o    Tájbejárás

o    Úszó verseny, melyek elsõsorban a gyermek korosztályt célozzák meg.

Feladata a sportprogram átadásán túl a résztvevõk motiválása, díjazása (érmek, oklevelek, kisebb tárgyi eszköznek minõsülõ ajándékok, jutalmak, papír- írószer, könyvek, gyümölcsök beszerzése, kiosztása), étkeztetése, a rendezvény helyszínére szállítása, szükséges sporteszközök térítésmentes biztosítása.

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységek körében fejti ki tevékenységét:

 

·         környezetvédelem,

·         egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

·         tudományos tevékenység, kutatás,

·         nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

·         kulturális örökség megóvása,

·         gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

·         hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,

·         a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

·         sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

·         munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

·         euroatlanti integráció elõsegítése.

A Régiók Fejlesztéséért Egyesület alapszabályában meghatározott céljainak megfelelõen a tevékenységét az egész ország területén végzi. Elõadásait, rendezvényeit fõként fiatalkorúak, és családjuk részére szervezi. Magyarország régióiban egy-egy fióktelepet mûködtet és az adott területen való tevékenységét onnan koordinálja.